Obchodní podmínky

Článek č. I

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.polymedshop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

Před započetím objednávání je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

Předmětem prodeje je libovolné zboží uvedené na webových stránkách www.polymedshop.cz.

 

Článek č. II

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, balení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.polymedshop.cz., v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobce.

Firma POLYMED medical CZ a.s., a jí provozovaný internetový obchod www.polymedshop.cz se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

Článek č. III

Adresa, kontaktní údaje

POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl B, vložka 2673.
IČO : 27529053
DIČ : CZ 27529053
tel.č. : 770 177 199
email : shop@polymed.cz
www.polymedshop.cz

 

Článek č. IV

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito Obchodními podmínkami vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího shop@polymed.cz.

Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

 

Článek č. V

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Objednané zboží je odesláno na adresu uvedenou na objednávce do 72 hodin.

V případě, že zboží nebude na skladě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci.

Po převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést jeho kontrolu.

Při převzetí zásilky se musí ujistit, že balík není poškozen nebo otevřen. Pokud ano, ihned tuto skutečnost reklamuje u předávajícího pracovníka přepravní služby. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na reklamaci u dodavatele.

O případných nesrovnalostech (množství, druh, zjevné poškození ...) musí bezprostředně písemně informovat prodávajícího.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu.

Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží.

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

V případě, že kupující zboží z jakéhokoliv důvodu odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

V případě, že kupující nechce po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží,

je v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené přepravou zboží kupujícímu.

V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu vždy částku za poštovné za každé opětovné zaslání.

Nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením ceny za zboží.

 

Článek č. VI

Ceny a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.polymedshop.cz jsou platné v okamžiku objednání. V případě, kdy je u výrobku uvedená nulová částka(0,00 Kč), je výrobek neprodejný.

Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy nebo na pobočce České pošty s. p. nebo uhrazením celé částky v hotovosti na adrese společnosti POLYMED medical CZ, a.s. nebo uhrazením celé částky bankovním převodem na účet společnosti POLYMED medical CZ, a.s.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána částka za poštovné, případně za dopravu na místo určené kupujícím.

 

Článek č. VII

Způsoby dodání zboží, možnosti platby, poštovné

Způsoby dodání zboží

osobně, v budově sídla firmy POLYMED medical CZ, a.s. na adrese Petra Jilemnického 14/51, 503 03 Hradec Králové, tel.č.: 491 611 582, 770 177 199

balíkem (s dobírkou), v rámci služeb České pošty s. p.

balíkem (s dobírkou), v rámci služby GEIS (vždy pro hmotnost nad 8 kg)

balík (s dobírkou), v rámci služby Zásilkovny

 

Možnosti platby

v hotovosti při osobním převzetí v sídle firmy POLYMED medical CZ, a.s.

v hotovosti při převzetí zboží od přepravce nebo v pobočkách České pošty s. p.

online - platbou kartou

 

Poštovné, balné

v rámci služeb České pošty s. p. je účtováno za poštovné 80,- Kč včetně DPH.

v rámci služeb expresní přepravy General Parcel Čechy je cena za přepravu 80,- Kč včetně DPH.

V rámci služeb Zásilkovny je cena za přepravu 85,- Kč včetně DPH

Balné není účtováno.

 

Článek č. VIII

Záruka za jakost, práva z vadného plnění, reklamace a vrácení zboží se řídí reklamačním řádem

 

Článek č. IX

Ochrana osobních dat

1/ Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti

POLYMED medical CZ a.s., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2/ Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

Článek č. X

Elektronická fakturace

Kupující souhlasí se zasláním faktury v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 3.

 

Článek č. XI

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fiskální kód je součástí vydané faktury.

 

Článek č. XII

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.polymedshop.cz v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 10. prosince 2020 

Co se děje nového

POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

Po - pá: 7:00 - 15:30
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.