Ochrana osobních údajů

 • Správcem vašich údajů, které jsou shromažďovány pomocí firemních webových stránek a e-shopu je společnost POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem P.Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové, IČO 27529053, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2673, Krajský soud v Hradci Králové.
 • Vaše žádosti a stížnosti můžete podávat a veškerá svá práva uplatňovat pomocí e-mailu na adrese oou@polymed.cz, telefonicky na čísle +420 495 220 206, zasláním na adresu správce, nebo osobně v sídle správce.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme z následujících důvodů

 • Za účelem objednání zboží či služeb, popř. uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy. Zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Toto zpracování osobních údajů nevyžaduje Váš souhlas. Jedná se zejména o vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při objednávce či uzavření smlouvy, vaše platby, stav objednávky apod. Dále informace o naší komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s objednáním zboží či služeb a uzavřením, plněním nebo ukončením smlouvy.
 • Za účelem vyřešení či zodpovězení vašeho dotazu nebo problému. 
 • Za účelem řádného vyřízení případných reklamací.
 • Za účelem možnosti odstoupení od smlouvy.
 • Na základě oprávněných zájmů pro marketingovou činnost, zejména pak informace o Vašich nákupech, využívání našich služeb a zařazení do zákaznických skupin, např.praktický lékař, soukromá osoba a pod.
 • Pro zasílání reklamních sdělení v rámci našich oprávněných zájmů dle platných právních předpisů. Pokud od nás nakoupíte určité zboží anebo služby může Vám naše společnost na základě svého oprávněného zájmu i bez Vašeho souhlasu zasílat na Vaši kontaktní poštovní nebo e-mailovou adresu tištěné reklamní materiály a marketingové e-maily týkající se našich výrobků a služeb. Zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout kliknutím na příslušný link obsažený v každém zaslaném marketingovém sdělení, na e-mailové adrese oou@polymed.cz nebo telefonicky na čísle +420 495 220 206. Obsah zasílaných reklamních materiálů může být personalizován.
 • Pro zlepšování našich služeb pomocí historie vašich objednávek a chování na webu kdy dokážeme nabídnout vhodné nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům, nebo podle vaší specializace.
 • K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Pro zákaznická hodnocení zboží a služeb kdy můžete být požádáni o jejich ohodnocení.
 • Pro uplatnění našich i vašich práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci.
 • Nenařizuje-li zákon jinak (např. faktury a daňové doklady musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let), pak tyto informace uchováváme po dobu 5 let od data zdanitelného plnění, uzavření či ukončení smlouvy, reklamace, posledního kontaktu nebo po zákonem danou promlčecí dobu.

 

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

 • Při návštěvě našich webových stránek či e-shopu o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči apod.  Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách např. jaké odkazy  navštívíte apod. Informace o chování na webu jsou anonymizované, a nelze je přiřadit konkrétnímu uživateli.
 • Na našich webových stránkách a e-shopu používáme pro shromažďování údajů soubory cookies a podobné technologie. Pokud bude mít váš prohlížeč použití souborů cookies a podobných technologií povoleno, budeme vycházet z toho, že s tím souhlasíte. Pokud toto nechcete, proveďte příslušné opatření ve vašem prohlížeči. Cookies slouží k ukládání vašich předvoleb a nastavení, k funkčnosti a zabezpečení webových stránek, k analýze a zpětné vazbě, k reklamě založené na zájmech, k posouzení výkonnosti reklamních kanálů a kampaní. V žádném případě Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Využíváme reklamní systémy společnosti Google, Facebook apod.
 • Takto získaná data můžeme použít i k tomu, abychom vám zaslali obchodní sdělení na míru. Pokud si to nepřejete, můžete se odhlásit na adrese oou@polymed.cz, nebo telefonicky na čísle +420 495 220 206

 

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

 • Plnění a uzavření smlouvy kdy vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu ohledně dodávky zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Dále vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží či řádně poskytli zakoupené služby, uzavřeli smlouvu, vyřídili reklamaci apod.
 • Na základě oprávněných zájmů, kdy vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli informace, které by vás mohly zajímat. Takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové či jiné obchodní nabídky.
 • Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste či byl jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. Tuto marketingovou komunikaci můžete jednoduše zakázat na e-mailové adrese oou@polymed.cz, nebo telefonicky na čísle +420 495 220 206 Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech.

 

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

 • Společnost POLYMED medical CZ, a.s. s osobními údaji svých zákazníků neobchoduje a ani je neposkytne dalším osobám, které by je užívaly ve svůj prospěch.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme vlastními silami nebo pomocí smluvních partnerů.
 • V následujících případech můžeme předat vaše osobní údaje třetím subjektům:
  • pro zajištění doručení Vámi objednaného zboží (smluvní přepravci)
  • pro zajištění on-line platebních služeb (provozovatelé platebních brán)
  • pro zajištění rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů
  • pro poskytnutí služby správy, hostingu a servisu námi používaných softwarových aplikací
  • pro spolupráci při vyřizování uplatněných reklamací (výrobci anebo dodavatelé zboží)
  • pro poskytnutí právních služeb a pro zajištění ochrany našich právem chráněných zájmů a nároků.
  • pro poskytnutí služeb finančního a ekonomického poradenství nebo auditu
  • pro provoz technických řešení, díky kterým Vám můžeme na našem webu anebo i dalších webech zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu
  • pro potřeby státních orgánů pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje
 • Informace o konkrétním partnerovi, kterému mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje si v konkrétním případě lze vyžádat na e-mailové adrese oou@polymed.cz

 

 

Délka zpracování osobních údajů

 • Po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebo do vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. 
 • Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).
 • Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb anebo do vyslovení vašeho nesouhlasu. Pak jsou ukládány pouze základní identifikační údaje a důvod zrušení.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření technického i organizačního rázu. Pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a ochranu průběžně zdokonalujeme. Vaše data jsou uložena pouze na firemních serverech s omezeným a kontrolovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni.
 • Také všichni naší partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze pro účely stanovené naší společností.

 

 

Osobní údaje osob mladších 16-ti let

 • Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16-ti let. Proto takovéto údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“). Toto právo můžete uplatnit na naší e-mailové adrese oou@polymed.cz, telefonicky na čísle +420 495 220 206, zasláním na adresu správce nebo osobně v sídle správce.
 • Pro uplatňování nároku na výmaz informace o vaší platební kartě upozorňujeme, že naše firma eviduje pouze poslední 4 číslice na kartě a název banky. 
 • Pro uplatňování nároku na výmaz vašich osobních údajů upozorňujeme, že výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat.
 • Nárok na výmaz může být odmítnut také v případě, že údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. (např.neuhrazená pohledávka, probíhající reklamačního řízení apod.).
 • ,Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

 

 

Účinnost

 • Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Co se děje nového

POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51
503 01 Hradec Králové

Po - pá: 7:00 - 15:30
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.